18. aug, 2014

Let op voor valse email zogenaamd verzonden door de belastingdienst

Valse e-mail in omloop

15-08-2014

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst NL. Open deze e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail bevat de volgende tekst:

Van: Belastingdienst NL [mailto:belastingdienst.nl2014@gmail.com]

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING

Factuur nummer: 24193682
Geachte klant,

Ondanks meerdere sommaties inzake De Belastingdienst hebben wij nog geen betaling ontvangen van u.

Wij sommeren u voor de laatste maal om de vordering ad. EUR 52,50 direct aan ons te voldoen.
U kunt het bedrag betalen met 3v. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.
Om hogere boetes te vermijden, wordt u verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.
Mochten wij geen betaling ontvangen zullen wij direct overgaan tot dagvaarden.
De bijkomende kosten (welke kunnen oplopen tot minimaal EUR 450,00) zullen eveneens bij u in rekening worden gebracht.

U kunt direct online betalen met de 3v online krediet op onze website om de betaling te voldoen.
U dient hieronder te klikken op "3v krediet kopen"

3v krediet kopen

Let op: nadat uw 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u hieronder te klikken op "Activeren" om uw 19 cijferige code te activeren, met uw factuur nummer (staat bovenaan) om de betaling af te ronden.
Wij vragen u zo spoedig dit te doen.

Activeren

Let op: als wij uw betaling niet voor 20-08-2014 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.
Natuurlijk hopen wij dat u het niet zover laat komen tot deurwaarder.
U kunt niet reageren op deze email.

Hoogachtend,

Intrum Justitia