17. sep, 2014

Prinsjesdag 2014: de gevolgen voor jouw bedrijf

 

Extra financiering MKB:

De financiële ruimte van het mkb wordt verruimd dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte. Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds zal het innovatieve mkb en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve mkb bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro.

Energie:

In 2015 komt er daarnaast 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen, zodat uiteindelijk de energierekening omlaag kan.

Overheidsondernemingen moeten belasting gaan betalen:

Overheidsondernemingen worden belastingplichtig
Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen.

Nieuwe regelgeving bestelbusjes:

De fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een zogenoemde dubbele cabine wordt aangepast. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Lage btw-tarief:

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Belastingherziening:

Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De regering wil de werkgelegenheid stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.