23. sep, 2014

Gaat de VAR verdwijnen????

Var voor ZZP verdwijnt, brengt BGL een betere oplossing?
 

Wiebes stelt nieuwe regeling voor aan Tweede kamer

 

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring voor ZZP’ers vervangen voor een nieuwe term: BGL. BGL is eigenlijk de naam voor de VAR-webmodule dat destijds al het paradepaardje was van de voorganger van Wiebes, dhr. Weekers. Wat gaat de nieuwe BGL brengen voor ZZP’ers?

Met de BGL worden zowel opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie wordt voortaan ook de opdrachtgever aangepakt. 

Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van het miljoenen kostende project. Het voorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beschikking geen loonheffing

BGL staat voor Beschikking Geen loonheffingen. Met de nieuwe wet die Wiebes wil invoeren kan volgens de Belastingdienst een beter onderscheid gemaakt worden voor de fiscale beoordeling werknemer of ondernemer.

De BGL vervangt de gehele VAR-verklaring en dient digitaal te worden ingevuld via de webmodule waar men al twee jaar mee bezig is. Bij de aanvraag van een BGL vult de ZZP’er een aantal vragen in waarna er wel of niet een BGL ontstaat. In die beschikking staat onder welke omstandigheden de opdracht wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever dient deze verklaring te controleren voordat hij de opdracht verstrekt aan de ZZP’er. Blijkt achteraf dat de omstandigheden anders waren dan in de BGL vermeld stond dan wordt de opdrachtgever gezien als werkgever en moet men alsnog premies en loonbelasting afdragen.

De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd.  Wij houden u op de hoogte.