29. sep, 2014

De overheid en de ZZP-er

Overheid walst over ZZP’ers heen

De overheid stuurt er vol op aan om het grote aantal ZZP’ers te willen terugdringen. Meer en meer maatregelen worden opgeworpen om het zelfstandigen lastiger te maken om in hun eigen inkomen te voorzien. ZZP’ers worden beschuldigd, direct of indirect, dat men profiteert van voorzieningen zonder daarvoor ook maar een cent in bij te dragen.

Volslagen onzin vindt Stichting ZZP Nederland: Juist de overheid zou er trots op moeten zijn dat de zelfstandigen in hun eigen inkomen voorzien in plaats van de hand op te houden voor een uitkering en de werkloosheidscijfers tot ongekende hoogte te laten stijgen.

Op alle mogelijke manieren wordt het voortbestaan van ZZP’ers bedreigd:

 • Vorig jaar werd geprobeerd om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Dat is niet gelukt, mede dankzij de gezamenlijke inzet van ZZP-organisaties. Op dit moment staat er niets in de miljoenennota over, maar staatsecretaris Wiebes vertelt doodleuk in het Financieel Dagblad dat hij de zelfstandigenaftrek wil afschaffen.
   
 • Al jarenlang is het voor zelfstandigen verboden om zich te verhuren als chauffeur in de sector beroepsgoederenvervoer. Het is zelfs bij wet vastgelegd.
   
 • Zelfstandigen in de zorgsector werd plotseling opgedrongen dat men btw over hun diensten moest berekenen terwijl zorgtaken zijn vrijgesteld van btw. In de praktijk werd dit gekort op hun inkomsten. Het heeft ZZP Nederland twee jaar van procederen gekost om dit weer recht te zetten. Van enige terugbetaling is echter geen sprake.
   
 • ZZP’ers in de zorg die daadwerkelijk en effectief zorg aan de patiënt willen leveren worden er plotseling mee geconfronteerd dat ze niet meer als zelfstandige mogen werken en zitten zonder inkomen. In mei 2014 heeft de Tweede Kamer besloten dat dit probleem moet worden opgelost. Hoewel de bewindslieden van Financiën, VWS en SZW hebben toegezegd, gebeurt het tegenovergestelde. De jacht op Zorg-ZZP’ers wordt juist aangescherpt.
   
 • Het bestrijden van schijnzelfstandigheid heeft de eerste prioriteit van minister Asscher. Dit probeert men inmiddels uit te voeren door alle ZZP’ers zonder enige schroom aan banden te leggen. Het percentage schijnzelfstandigen wordt geschat op 5%, maar even gemakkelijk worden de 750.000 andere ZZP’ers met extra lasten opgezadeld door de nieuwe “Beschikking Geen Loonheffing” die deze week werd aangekondigd.

  Deze BGL brengt vrijwel geen verbetering ten opzichte van de oude VAR-regeling, maar zorgt wel voor een flinke administratieve lastenverzwaring voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De nieuwe BGL-regeling is minstens even fraudegevoelig als de VAR en de handhaving bij opdrachtgevers is zeer minimaal. Daarbij zijn de vragen die gesteld worden zeer discutabel en er is geen enkele duidelijkheid wat de criteria zijn waarop een BGL wordt afgegeven.

  Er zijn uitzonderingen: de duizenden koeriers die gedwongen aan de slag zijn als zelfstandige en helemaal uitgeknepen worden door Post.nl wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook bij de ministeries is sprake van oneigenlijk inzetten van zelfstandigen, maar daar klaagt niemand over.

   
 • De tarieven van zelfstandigen wil men vastleggen in cao’s voor werknemers. De achterliggende reden is dat werknemers meer beschermd moeten worden. Dat is het paard achter de wagen spannen. In plaats van te kijken naar de wensen van werkgevers over meer en betere inzet van werknemers worden de mogelijkheden van ZZP’ers beknot.

 

Werk aan oplossingen voor ZZP’ers

Er zijn veel meer voorbeelden te noemen waarin de overheid een rol speelt met als doel het aantal ZZP’ers terug te brengen. Beter is het om te kijken naar een oplossing waarbij een resultaat wordt geboekt die de economie kan voorthelpen:

 • Stichting ZZP Nederland heeft er al jarenlang op aangedrongen om de VAR-verklaring af te schaffen en te vervangen door een betere controle bij de poort. Bij het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn daartoe al goede mogelijkheden.
   
 • Schijnzelfstandigheid is niet iets wat bedacht wordt door mensen die graag in hun eigen inkomen willen voor zien maar door werkgevers die het niet aandurven om mensen in vaste dienst te nemen. Zorg voor meer flexibele regels die het werkgevers mogelijk maakt om mensen in te huren als ze nodig zijn. Het veranderen van een periode van drie contracten voor men in vaste dienst moet worden genomen naar twee jaar helpt echt niet voor de groei van het aantal werknemers met een vast contract.
   
 • Jarenlang hebben we er op aangedrongen om een fatsoenlijke pensioenregeling voor zelfstandigen te realiseren. Uiteindelijk heeft Stichting ZZP Nederland, samen met de andere ZZP-organisaties, een pensioenregeling gerealiseerd die in 2015 van start kan gaan.
   
 • Laat de overheid duidelijk zijn in de criteria die men aan ondernemers stelt. De Sociaal Economische Raad heeft dit in 2010 al geadviseerd maar blijkbaar vindt men dat lastig bij de overheid. De huidige maatregelen en standpunten zijn allemaal afkomstig vanuit het oogpunt van werknemers.
   
 • Bij het bedenken van plannen om tot verbetering te komen wordt nog steeds teveel overleg gepleegd met werknemers- en werkgeversorganisaties.
   
 • Het belastingstelsel behoeft al jarenlang de nodige vernieuwing, aangepast aan deze tijd. Het oerwoud aan regels, toeslagen en aftrekposten en uitzonderingen daarop zorgen ervoor dat er grote gaten ontstaan die misbruik in de hand werken.

Oproep aan de bewindslieden van Financiën, Economische zaken, SZW en VWS

Stop met het eenzijdig en los van elkaar regelingen te bedenken die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Kom tot een oplossing waardoor de 800.000 zelfstandigen in Nederland gewoon weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien en in de gelegenheid worden gesteld om winst te maken. Dat zorgt er voor dat ZZP’ers een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan de economie van Nederland. Stichting ZZP Nederland is, namens de bijna 35.000 aangesloten zelfstandigen, graag bereid om mee te werken aan constructieve oplossingen.

 

Bron: Stichting ZZP Nederland | Datum van publicatie: 24-09-2014