24. nov, 2014

Wijzigingen in de heffingskorting en arbeidskorting

Vanaf 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. Zo is de algemene heffingskorting, net als de arbeidskorting, inkomensafhankelijk geworden. De wijzigingen werden definitief nadat de voorlopige aanslagen over 2014 waren verstuurd. Daarna konden deze wijzigingen niet meer worden verwerkt. Mogelijk is uw te betalen voorlopige aanslag 2014 te laag geweest of is uw teruggaaf te hoog geweest. Vanaf 1 maart 2015 kunt u aangifte doen over 2014 met de vooraf ingevulde aangifte. Dan ziet u hoeveel u precies moet betalen of terugkrijgt. In de zomer van 2015 krijgt u vervolgens een aanslag over 2014 van ons. In die aanslag staat het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.