1. mrt, 2017

Inkomstenbelasting voor ondernemers

U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt.
Wanneer ben ik voor de Belastingdienst een ondernemer?

De Belastingdienst beschouwt u als ondernemer als u aan bepaalde eisen voldoet. Als ondernemer kunt u
gebruikmaken van speciale regelingen voor ondernemers. Voor de inkomstenbelasting gelden daarbij
andere eisen dan voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u ‘zelfstandig een bedrijf of beroep
uitoefent’. Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op
de volgende punten:
– omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden
– hoogte van de bruto-omzet en winst
– de tijd die u aan de onderneming besteedt
– de presentatie naar buiten
– het aantal opdrachtgevers
– het lopen van financieel risico
– eventueel uw aangifte inkomstenbelasting
Misschien bent u voor de btw wel ondernemer, maar voor de inkomstenbelasting niet. Dan moet u uw
klanten wel btw in rekening brengen, maar u kunt niet gebruikmaken van de ondernemersregelingen voor
de inkomstenbelasting. Bent u echter voor de inkomstenbelasting ondernemer, dan bent u dat in het
algemeen ook voor de btw .

Voor vragen kunt u contact op nemen met ons:

076-5227785 bgg 06-46315826