Zelfstandigenaftrek in de toekomst

15. nov, 2018

Vandaag zijn we aanwezig op de intermediairdagen voor belastingadviseurs om onze kennis up-to-date te houden

1. mrt, 2018

Zorg ervoor dat je de btw op niet-betaalde rekeningen op tijd terugvraagt. Dat moet voortaan binnen een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum.

Stuur je een rekening aan je opdrachtgever, dan moet je de btw al meteen aangeven en betalen. Maar als die rekening nooit betaald wordt, kan je de btw terugvragen. Dat moet uiterlijk een jaar na de uiterste betaaldatum. Heb je destijds geen betaaltermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Niet-betaalde rekeningen van vóór januari 2017
Heb je nog rekeningen uitstaan waarvan de uiterste betaaldatum vóór januari 2017 lag? Dan moet je bij de eerste btw-aangifte van 2018 de btw die je daarover hebt betaald, terugvragen. Het bedrag dat je terugvraagt, moet als negatieve omzet en negatieve btw worden ingevuld bij vraag 1a of 1b.

Niet-betaalde rekeningen van ná 1 januari 2017
Bij niet-betaalde rekeningen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017, kan je de betaalde btw terugvragen zodra duidelijk is dat de rekening niet betaald gaat worden. Je hebt uiterlijk de tijd tot een jaar na de uiterste betaaldatum. Dus heb je een klant die jou uiterlijk 1 april 2017 moest betalen, maar dat nog steeds niet heeft gedaan? Dan moet je vóór 1 april 2018 de eerder afgedragen btw terugvragen. Ook nu doe je dat door bij de btw-aangifte het bedrag dat je terug wilt als negatieve omzet en negatieve btw op te geven bij vraag 1a of 1b.

Heb je btw teruggekregen en betaalt de opdrachtgever alsnog? Dan moet je weer btw afdragen.

14. sep, 2017

We hebben hard gewerkt bij 't Aogje,

 

 

We hebben onze software wat aan laten passen, zodat we gegevens sneller kunnen verwerken.

We hebben weer wat seminars gevolgd, zodat we zelf ook weer ge-update zijn.

En vooral keihard gewerkt aan de administraties van onze klanten.

 

Dus we zeggen nu weer voorzichtig dat we weer wat plaats hebben voor eventueel nieuwe klanten.

 

7. jun, 2017

Belastingdienst

Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig
Wij stellen de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 juli 2018, tenzij wij u als kwaadwillend zien. Huurt u een zzp'er in? En constateren wij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

De handhaving is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Een nieuw kabinet beslist over wat er verder gebeurt met de wet DBA. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is besloten de handhaving opnieuw uit te stellen.

Let op!

Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als u door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

24. mrt, 2017

Aftrekposten voor ondernemers zijn een mooi steuntje in de rug. Maar niet iedere zzp'er heeft er zomaar recht op. Wanneer wel? Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Kijk goed hoe het voor u zit, voordat u aan uw aangifte 2016 begint.

Ben ik nou ondernemer voor ondernemer aftrekposten ???????

 

5 veelvoorkomende misvattingen over aftrekposten:

  •  ‘Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus krijg ik ondernemersaftrek.’
  •  ‘Ik heb recht op aftrekposten omdat ik meer dan 1.225 uur per jaar besteed aan mijn bedrijf.’
  •  ‘Ik heb meer dan 3 opdrachtgevers, dus heb ik recht op ondernemersaftrek’
  •  ‘Ik moet a btw-aangifte doen. Dan kan ik de aftrekposten voor ondernemers gebruiken.’
  •  ‘Zolang ik bij de Belastingdienst sta aangemeld als ondernemer, mag ik gebruik maken van de zelfstandigenaftrek.

 Hier wordt op gelet:

 Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op
de volgende punten:
– omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden
– hoogte van de bruto-omzet en winst
– de tijd die u aan de onderneming besteedt
– de presentatie naar buiten
– het aantal opdrachtgevers
– het lopen van financieel risico